Adjectivul este partea de vorbire care descrie un substantiv sau un pronume. In limba franceza adjectivul se pozitioneaza dupa substantivul pe care il defineste si se acorda in gen si numar cu acesta. Sau se ma poate spune si asa: adjectivele sunt consecvente in functie de sex si numar cu substantivul la sau pronumele la care se refera. Vedeti partea I – Adjectivele de genul feminin aici.

Adjectivele la Plural

O caracteristica a pluralului la adjective este -s la safrsitul cuvantului, care nu se pronunta:
la fille – les jeunes filles.

Adjectivele care se termin la singularul cu -s sau -x, nu au o forma speciala pentru plural:
ce vieux livre — ces vieux livres
ce cahier gris — ces cahiers gris

Cele mai multe adjective care se termina la singular cu -al, la plural il schimba pe -al in -aux:
social — sociaux; international — internationaux.

Adjectivele beau si nouveau au -x la plural:
beaux, nouveaux

Adjectivul bleu la plural are -s:
bleus