Passé composé (Perfectul compus) – este un timp foarte important din limba franceza: „Le passé composé”, adica Perfectul compus.
Insasi numele ne arata ca acest timp este compus din doua elemente.

Passé composé exprima o actiune finalizata care a avut loc in trecut, dar este asociata cu prezentul: o actiune care precede o actiune din prezent.

Passé composé este folosit in discursuri, in corespondenta si, de asemenea, pe scara larga in presa, literatura stiintifica si, uneori, in naratiuni din numele autorului.

J’ai répété ma question. – Eu mi-am repetat intrebarea.
Il n’a pas vu ce film. – El nu a vazut acest film.

Formation du passé composé – formarea Perfectului compus

Passé composé se formeaza folosind verbele auxiliare avoir sau être la timpul prezent, iar cel de-al doilea este participiul trecut al verbului pe care dorim sa-l conjugam.

Participe pasé al verbelor din grupa I se termina cu -e:
parler – parlé, marcher – marché.

Participe pasé al verbelor din grupa II se termina cu –i:
finir – fini, choisir – chosi.

Participe passé al verbelor din grupa a III-a are diferite terminatii, care sunt adesea inseparabile de radacina verbului in sine:

faire — fait                  savoir — su                   mourir — mort
dire — dit                    lire — lu                         aller — allé
prendre — pris          connaître — connu       traduire — traduit
mettre — mis             devoir — dû                    construire — construit
écrire — écrit             voir — vu                         naitre — né
sortir — sorti             répondre — répondu     avoir — eu
partir — parti            venire — venu                 être — été
suivre — suivi            tenir — tenu                    vouloir — voulu
pouvoir — pu            vivre — vécu

Toate verbele tranzitive, cele mai intransitive, precum si verbele auxiliare se conjuga la timpurile compuse cu verbul avoir:
j’ai donné nous avons eu il a été

Urmatoarele verbe intransitive se conjuga cu verbul être:
entrer             monter       sortir
descendre     aller             naitre
venir              mourir         arriver
tomber          partir          rester
rentrer          devenir       revenir

Je suis venu a l’heure.
Il est allé a Paris.