A fi capabil să purta o corespondența de afaceri este la fel de important ca și negocierea. Fără această abilitate, vă va fi dificil să mențineți parteneriate cu companiile germane.

Corespondență comercială în limba germană

Prieteni! Germania este până astăzi un partener cultural și politic important. Domeniul de aplicare al cooperării cu Germania în sfera economică, financiară și comercială se extinde.

Cunoașterea vocabularului adecvat în limba germană scrisă și vorbită și abilitățile de cominicare de afaceri întăresc poziția competitivă a unei organizații comerciale și deschide noi perspective.

Redactarea scrisorilor de afaceri germane diferă semnificativ de cele adoptate la noi. În articolul nostru veți găsi o descriere a structurii unei scrisori de afaceri, exemple ale principalelor tipuri de scrisori și cele mai comune expresii. Sperăm să găsiți acest material util.

STRUCTURA unei scrisori de afaceri

1. Antetul
— Numele companiei care trimite
— Marcă comercială a companiei
— Adresa
— Numere de telefon, numere de fax, e-mail

1. Der Briefkopf
— Der Name der Fa.
— Das Firmenzeichen
— Die Postanschrieft
— Die Telefon- and Faxnummer

2. Sectorul expeditorului
— Tipul trimiterii: tiparită, urgentă, cu aviz de primire, aerian.
— Numele companiei și/sau numele expeditorului. – Strada, numărul casei, codul poștal și orașul. Notă: orașul și țara în corespondență în străinătate sunt de obicei scrise cu majuscule.

2. Das Anschrieftsfeld
— Drucksache, Eilzustellung, Einschreiben, mit Luftpost
— Der Name der Firma
— Die Strasse, das Haus, die Postzahl, die Stadt

2. Sectorul destinatarului
— Tipul trimiterii: tiparită, urgentă, cu aviz de primire, aerian.
— Numele companiei și/sau numele destinatarului. – Strada, numărul casei, codul poștal și orașul. Notă: orașul și țara cu litere în străinătate sunt de obicei scrise cu majuscule.

2. Das Anschrieftsfeld
— Drucksache, Eilzustellung, Einschreiben, mit Luftpost
— Der Name der Firma
— Die Strasse, das Haus, die Postzahl, die Stadt

3. Linie de legături
— O indicație a corespondenței anterioare. Numărul sau abrevierea departamentului sau a corespondentului.

3. Die Bezugszeichenzeile
— Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom…; unsere Zeichen, unsere Nachricht vom…, Telefon, Ortsname, Datum

4. Motivul
— Invitație
— Publicitate
— Apelarea unui reprezentant
— Cerere
— Propunere

4. Der Betreff
— Die Anladung
— Das Werbeangebot
— Bitte um Vertreterbesuch
— Die Anfrage
— Das Angebot über…

5. Textul scrisorii cu adresare : 5. Der Brieftext mit der Anrede

6. Formula de rămas bun și semnătură
— Cu salutări prietenoase
— dupa ordinul
— prin procură
— înainte de semnătura mandatarului general

6. Die Grussformel und die Unterschrift
— mit freundlichen Gruss, mit freundlichen Grüssen
— i.A. — im Auffrage
— in Vertretung, in Vollmacht
— ppa. — per prokura

7. Notă despre aplicații 7. Die Anlagevermerke

8. Date comerciale ale firmei expeditoare
— adresa detaliata (daca in antet a fost indicat doar un oficiu postal)
— cod telegrafic
— numere de fax si telefon
— numele băncii corespondente a expeditorului
— numere de cont

8. Die Geschäftsangaben
— Die Adresse
— Telegramm-Kurzanschrift
— Telefon/Faxnummer
— Die Bankverbindung des Absenders
— Konto-Nr.

Exemplu și STRUCTURA unei scrisori de afaceri

Helmut Wagner & Sohn
Kältetechnik

Helmut Wagner & Sohn, Postfach 256, 3500 Kassel

Schrader & Lehmann
Einkaufsabteilung
Max-Richter-Strasse 95
8770 Potsdam

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom 02.04.2004

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom 04.04.2004

(05 61) 8243-1 Durchwahl 8243

Kassel 08.04.2004

Rückfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf Ihre Bestellung über eine Kühlanlage müssen wir Ihnen folgendes mitteilen: Es stellte sich heraus, dass bei der forgegebenen Grösse des Kühlraums ein stärkeres Kühlaggregat eingebaut werden muss, was eie Verteuerung des Preises um 8% hervorruft. Nun möchten wir uns erkundugen, ob Sie mit dieser Verteuerung einverstanden sind.
Bitte, teilen Sie uns Ihren Entscheid mit.
Mit freundlichen Grüssen
(Unterschrift)
Helmut Wagner

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *