Viitorul in limba franceza

Post Views: 104 Futur Simple (Viitorul Simplu): „Futur Simple” este utilizat pentru a exprima acțiuni viitoare care sunt previzibile sau care se întâmplă în mod obișnuit. Acest timp verbal este destul de regulat în construcție și poate fi format pentru majoritatea verbelor. Formarea „Futur Simple”: Radicalul verbului este, în general, forma infinitivă a acestuia, de exemplu, „parler” (a vorbi) devine „parler-„. La această bază se adaugă terminații specifice pentru fiecare persoană (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles). Exemple de „Futur Simple”: Je partirai demain. (Voi pleca mâine.) Tu étudieras pour l’examen. (Tu vei învăța pentru examen.) Futur Antérieur (Viitorul Anterior): „Futur Antérieur” se folosește pentru a exprima o acțiune care… Read More

Continue Reading

Test de limba franceza

Post Views: 73 Care dintre următoarele propoziții folosește corect viitorul simplu (Futur Simple)?a) Je mangerais une pomme demain.b) J’ai mangé une pomme hier.c) Je mange une pomme maintenant. Răspuns corect: a) Je mangerais une pomme demain. Explicație: Viitorul simplu este folosit pentru a exprima acțiuni viitoare. Care este forma corectă a viitorului anterior pentru verbul „finir” (a termina) în propoziția „Elle ________ ses devoirs demain soir.”?a) finitb) finirac) aura fini Răspuns corect: c) aura fini Explicație: Viitorul anterior se formează folosind auxiliarul „avoir” sau „être” și participiul trecut al verbului principal. „Elle aura fini ses devoirs demain soir.” „Ea își va termina temele (lecțiile ) mâine seară.”.” Alege forma corectă… Read More

Continue Reading

Test la limba franceza

Post Views: 222 Partea 1: Gramatică și Vocabular Completează spațiile goale cu forma corectă a verbului între paranteze: Je __________ (partir) en vacances demain. Si tu __________ (savoir) la réponse, dis-moi. Elle ne __________ (pouvoir) pas venir à la réunion. Transformă aceste propoziții la forma negativă sau interogativă: Elle aime le café. -> ___________________________ Il parle bien anglais. -> ________________________ Nous avons voyagé en Italie. -> __________________ Alege cuvântul potrivit pentru a completa spațiile goale: Il a ____________ une nouvelle voiture. (acheté / achetée / acheter) Les élèves ont ____________ le contrôle hier. (passé / passer / passée) Elle va ____________ au cinéma ce soir. (aller / allée / allez)… Read More

Continue Reading