Intrebare pentru subiect

Intrebarea pentru subiectul care desemneaza un obiectul insufletit se construieste folosind pronumele interogativ –qui sau fraza interogativa –qui est-ce qui -cine:
Mon ami parle au telephone.
– Qui parle au téléphone?
– Qui est-ce qui parle au téléphone?

Intrebarea pentru subiectul, care denota un obiect neansufletit, se construieste folosind fraza interogativa qu’est-ce qui:
Un beau monument se trouve au milieu de la place.
Qu’est-ce qui se trouve au milieu de la place?

Ordinea cuvintelor din aceste propozitii interogative este aceeasi ca in propozitiile afirmative.

In intrebarea care se refera la subiect, verbul este intotdeauna la persoana a 3-a singular:
Les étudiants écrivent une dictée. Qui (qui est-ce qui) écrit une dictée?
Des drapeaux flottent sur les fatades. Qu’est-ce qui flotte sur les façades?

Propozitia interogativa

In limba franceza, o propozitie interogativa se construieste folosind prin inversiunea sau constructii interogative.

Construirea unei propozitii interogative folosind inversiunea
Inversiunea poate fi simpla si complexa.

O inversiune simpla se face intr-o propozitie in care subiectul este exprimat printr-un pronume.
In propozitia interogativa formata printr-o inversiune simpla, pronumele-subiect este plasat dupa verb:
Lis-tu ce livre?
Est-elle Russe?

Daca verbul la persoana a 3-a singular se termina cu vocala -a sau -e, intre verb si pronume se introduce litera t:
Va-t-il à la gare?
Parle-t-elle à sa mère?
Habite-t-il Paris?

Prin inversiunea complexa, se formeaza o propozitie interogativa in care subiectul este exprimat de un substantiv. In acest caz, subiectul ramane la locul sau obisnuit inaintea verbului, dar se repeta apoi dupa verb sub forma unui pronume personal la persoana a 3-a, ordonat dupa acelasi gen si numar cu subiectul:
Michel travaille-t-il à la fabrique?
Les soeurs habitent-elles Paris?

Daca exista doua sau mai multe subiecte de genuri diferite, se foloseste pronumele masculin la plural:
Pierre et Marie révisent-ils ces textes?

Construirea unei propozitii interogative utilizand fraza interogativa -est-ce que
In propozitiile cu expresia est-ce-que, ordinea cuvintelor este intotdeauna directa:
Est-ce-qu’il regarde la télé?
Est-ce-que Claire va face farmacie?

Utilizarea constructiei -est-ce-que este obligatorie atunci cand se construiesc propozitii interogative in care predicatul este exprimat de persoana 1-a la singular timpul prezent a verbelor din grupele I si II si de majoritatea verbelor din grupul III:
Est-ce-que je parle vite?
Est-ce-que je lis vite?

Intrebare la complementul direct
Intrebarea pentru complementul direct, exprimata de un substantiv care denota un obiect neinsufletit, este pronumele interogativ –que:
Il regarde les images. Que regarde-t-il?
Pierre achète des livres à ses filles. Qu’achète Pierre à ses filles?

In limba vorbita, in loc de pronumele interogativ –que, se foloseste adesea fraza -qu’est-ce que, formata din pronumele –que in combinatie cu fraza interogativa –est-ce que.
La fel ca si dupa -est-ce que, ordinea cuvintelor dupa fraza -qu’est-ce que este directa:
Qu’est-ce qu’il achète?
Qu’est-ce que Pierre achète?
Utilizarea frazei -qu’est-ce que este obligatorie daca subiectul este exprimat prin pronume verbal personal la persoana 1-a singular:
Qu’est-ce que je fume?
Qu’est-ce que je sers?
Aceasta frază este folosita cu toate verbele, cu exceptia unui numar mic de verbe din grupul III, cu care sunt posibile ambele tipuri de constructie a intrebarii.

De exemplu:
Qu’est-ce que je fais? Que fais-je?
Qu’est-ce que je dis? Ce dis-je?