In primele trei lecții am învățat noțiuni de baza ale limbii franceze, azi vom face o recapitulare a celor învățate și vom mai adăuga un verb în lista celor importante pentru comunicarea de zi cu zi: s’appeler – a se numi, foarte des utilizat împreună cu verbele a fi ( être ) , a avea ( avoir )  și a vrea (vouloir) despre care  am vorbit în alta lecite. Aceste verbe va vor ajuta sa comunicați mai ușor si cu ajutorul lor vom face propoziții simple dar si putin mai complexe, pentru a ne dezvolta abilitățile de comunicare. Asadar sa-i dam bataie cu recapitularea la nivelul A1.

S’appeler:

  • „S’appeler” este un verb reflexiv care se traduce în limba română ca „a se numi” sau „a se chema”. Acest verb se folosește pentru a exprima numele cuiva sau ceva.
  • Exemplu: „Je m’appelle Marie” se traduce ca „Mă numesc Maria” sau „Ma cheamă Maria” în limba română. În acest exemplu, „je” înseamnă „eu” și „m’appelle” este forma de la „s’appeler” pentru ” mă numesc”.
  • Conjugarea verbului „s’appeler” depinde de pronumele personal utilizat și se poate schimba pentru fiecare persoană. De exemplu:
   • Je m’appelle (Eu mă numesc)
   • Tu t’appelles (Tu te numești)
   • Il/elle/on s’appelle (El/ea/se numește)
   • Nous nous appelons (Noi ne numim)
   • Vous vous appelez (Voi vă numiți)
   • Ils/elles s’appellent (Ei/ele/se numesc)

Appeler:

  • „Appeler” este un verb nereflexiv care se traduce în limba română ca „a chema” sau „a suna”. Acest verb este utilizat atunci când vrem să spunem că sunăm pe cineva sau că chemăm pe cineva.
  • Exemplu: „J’appelle mon ami” se traduce ca „Chem pe prietenul meu” sau „Sun pe prietenul meu” în limba română. În acest exemplu, „j'” înseamnă „eu” și „appelle” este forma de la „appeler” pentru „a chema”.
  • Conjugația verbului „appeler” este similară cu a altor verbe regulate din limba franceză. De exemplu:
   • J’appelle (Eu chem)
   • Tu appelles (Tu chemi)
   • Il/elle/on appelle (El/ea/on cheamă)
   • Nous appelons (Noi chemăm)
   • Vous appelez (Voi chemați)
   • Ils/elles appellent (Ei/ele cheamă)

Verbul „appeler” poate avea și sensul de „a solicita” sau „a cere ajutor.” De exemplu, puteți spune „J’appelle à l’aide” pentru a exprima ideea că solicitați ajutor.

Ravi de vous connaître ( Încântat să vă cunosc )

Text în Franceză Text în Română Pronunție
Bonjour Marie! Bună ziua Maria! Bonjur Mari
Bonjour Paul. Bună Paul. Cum ești? Bojur Pol
Comment ça va? Cum ești? ( Cum iți merge? Coman sa va
Je vais bien. Eu sunt bine. Je ve bien
Et toi, ça va? Și tu, cum ești? E toa, sa va?
Oui, ça va. Da, bine. ui, sa va
Je te présente Pierre! Ți-l prezint pe Pierre! [je teo prezãnt Pier
Enchanté ! Încântat! Anşanté – e-ul este accentuat

Vocabular limba franceza:

Bonjour – Buna ziua – Pronunție: bonjur
Bonsoir – Buna seara – Pronunție: bonsuar
Salut – Salut Pronunție: saliu
Comment ça va ? – Cum ești? Pronunție: coman sa va
Ça va bien – Sunt bine Pronunție: sa va bien
Bienvenue – Bine ai venit Pronunție: bien-ve-niu
Enchanté(e) – Încântat(ă) Pronunție:ãn-şan-té

Au revoir – La revedere Pronunție: o re-voar
À bientôt – Pe curând  Pronunție: a bian-to
À demain – Pe mâine  Pronunție: a deo-man

Bonne nuit – Noapte bună Pronunție: bon nui
Bien sûr – Desigur Pronunție: bien siur
Merci – Mulțumesc  Pronunție: mér-si
De rien – Cu plăcere (răspuns la „Merci”)  Pronunție: de rien

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *