Partea 1: Gramatică și Vocabular

 1. Completează spațiile goale cu forma corectă a verbului între paranteze:
  1. Je __________ (partir) en vacances demain.
  2. Si tu __________ (savoir) la réponse, dis-moi.
  3. Elle ne __________ (pouvoir) pas venir à la réunion.
 2. Transformă aceste propoziții la forma negativă sau interogativă:
  1. Elle aime le café. -> ___________________________
  2. Il parle bien anglais. -> ________________________
  3. Nous avons voyagé en Italie. -> __________________
 3. Alege cuvântul potrivit pentru a completa spațiile goale:
  1. Il a ____________ une nouvelle voiture. (acheté / achetée / acheter)
  2. Les élèves ont ____________ le contrôle hier. (passé / passer / passée)
  3. Elle va ____________ au cinéma ce soir. (aller / allée / allez)
 4. „Rearanjează cuvintele pentru a forma propoziții corecte, folosind timpurile potrivite (prezent, viitor, etc.):”:
  1. dans / irai / la / je / après-midi / bibliothèque. -> ___________________
  2. viennent / mes / amis / soir / à / ce / dîner. -> _______________________
  3. n’a / aucune / de / elle / nouvelle / ses / soeur. -> ___________________
 5. Conjugă verbele date la timpul și persoana potrivite:
  1. Je (avoir) ________ un bon livre.
  2. Ils (aller) ________ à Paris demain.
  3. Elle (prendre) ________ le train à 8 heures.
 6. Completează propozițiile cu un cuvânt sau o expresie potrivită:
  1. Il est important de ________ attention en classe.
  2. Malgré la pluie, nous ________ sortis.
  3. Elle ne sait pas ________ piano.
 7. Completează spațiile goale cu forma corespunzătoare a articolului și a substantivului:
  1. J’ai trouvé ____________ chat dans ____________ jardin.
  2. J’aime ____________ musique classique.
  3. Ce sont ____________ histoires passionnantes.
 8. Alege corectul sinonim pentru cuvântul dat:
  1. Joli: (beau / petit / triste)
  2. Étudier: (lire / apprendre / écrire)
  3. Heureux: (content / mécontent / fatigué)

Completează spațiile goale cu forma corectă a verbului între paranteze:

a) Je vais partir (partir) en vacances demain. – (Voi pleca) în concediu mâine.
b) Si tu sais (savoir) la réponse, dis-moi. – Dacă știi răspunsul, spune-mi.
c) Elle ne peut pas (pouvoir) venir à la réunion. – Ea nu poate veni la întâlnire.

2. Transformă aceste propoziții la forma negativă sau interogativă:

a) Elle n’aime pas le café. – Ea nu îi place cafeaua. (Forma negativă)
b) Parle-t-il bien anglais ? – Vorbește el bine engleza? (Forma interogativă)
c) N’avons-nous pas voyagé en Italie ? – Nu am călătorit noi în Italia? (Forma interogativă)

3. Alege cuvântul potrivit pentru a completa spațiile goale:

a) Il a acheté une nouvelle voiture. (acheté / achetée / acheter) – El a cumpărat o mașină nouă.
b) Les élèves ont passé le contrôle hier. (passé / passer / passée) – Elevii au trecut controlul ieri.
c) Elle va aller au cinéma ce soir. (aller / allée / allez) – Ea va merge la cinema diseară.

4. Rearanjează cuvintele pentru a forma propoziții corecte:

a) Je vais à la bibliothèque dans l’après-midi. – Mă duc la bibliotecă în după-amiază.
b) Mes amis viennent à ce dîner ce soir. – Prietenii mei vin la cină diseară.
c) Elle n’a aucune nouvelle de sa sœur. – Ea nu a nicio veste de la sora ei.

5. Conjugă verbele date la timpul și persoana potrivite:

a) Je ai (avoir) un bon livre. – Am o carte bună.
b) Ils vont (aller) à Paris demain. – Ei merg la Paris mâine.
c) Elle prend (prendre) le train à 8 heures. – Ea ia trenul la ora 8.

6. Completează propozițiile cu un cuvânt sau o expresie potrivită:

a) Il est important de faire attention en classe. – Este important să fii atent în clasă.
b) Malgré la pluie, nous sommes sortis. – În ciuda ploii, am ieșit.
c) Elle ne sait pas jouer du piano. – Ea nu știe să cânte la pian.

7. Completează spațiile goale cu forma corespunzătoare a articolului și a substantivului:

a) J’ai trouvé un chat dans le jardin. – Am găsit un pisoi în grădină.
b) J’aime la musique classique. – Îmi place muzica clasică.
c) Ce sont des histoires passionnantes. – Acestea sunt povești pasionante.

8. Alege corectul sinonim pentru cuvântul dat:

a) Joli: (beau / petit / triste) – Joli înseamnă frumos.
b) Étudier: (lire / apprendre / écrire) – Étudier înseamnă a învăța.
c) Heureux: (content / mécontent / fatigué) – Heureux înseamnă fericit.

One Reply to “Test la limba franceza”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *