Locul adjectivului calificativ (La place de l’adjectif qualificatif)

In limba franceza, un adjectiv calificativ cu functie de epitet poate sta in fata substantivului sau in urma substantivului pe care il califica:

1. In urma substantivului:
a. Adjectivele relative si calificative care denota astfel de semne de obiecte ca forma si culoare:
une fabrique textile un drapeau rouge
une fête nationale une table ronde
la langue française une pièce carrée

b. Adjective calificative si relative:
la vie culturelle; une dictée difficile

c. Adjective derivate din participiul trecut:
un home fatigue; une femme mariée

d. Cele mai multe adjective verbale cu -ant:
une nouvelle étonnante; un livre passionnant

2. Inaintea substantivului sunt folosite o serie de adjective calificative monosillabice si de doua silabe, cum ar fi grand, petit, jeune, vieux, beau, joli, bon, mauvais, nouveau.
une grande maison; un vieux jardin

3. Locul anumitor adjective monosilibice, cum ar fi long, haut, large, este mai putin permanent. El poate fi determinat de lungimea substantivului, precum si de sunetul armonios:
une haute montagne un long voyage
une voix haute une robe longue
un arbre haut un long discourse

Precizari:
Utilizarea unui articol inaintea unei expresii formate de un substantiv si un adjectiv depinde in principal de context, el poate fi determinat de semnificatia adjectivului in sine:

*Daca un adjectiv caracterizeaza un obiect, subliniind unul dintre multele sale caracteristici, inantea expresiei de obicei este folosit un articol nehotarat:
une main large une vie difficile
une jolie main une vie heureuse
une grande main une vie libre

*Daca un adjectiv caracterizeaza unicitatia subiectului, inantea expresiei de obicei este folosit un articol hotarat:
la main gauche
la principalele droite la vie sociale
la vie politique

la main gauche la vie sociale
la main droite la vie politique.