Despre faptul ca in limba franceza exista 36 de sunete, vocale, semivocale si consoane am scris in articolul precedent. Ne-am oprit detaliat asupra vocalelor -Vocalele (Voyelles), Vocalele pure (voyelles orales),
Vocalele nazale (voyelles nasales), Semivocalele.

In articolul de astazi vom studia pe larg semivocalele (Semi-voyelles) si consoanele (Consonnes).

Semivocale (Semi-voyelles)

In limba franceza exista 3 sunete semivocale: scurte, care nu formeaza o singura silaba ou, u si i. Acestea pot fi indicate in scris prin urmatoarele litere:

vocale, daca dupa ele urmeaza un sunet vocal (l’ouest – vest, oui – da, huit – opt, muet – mut, le ciel – cer, les yeux – ochi)

combinatii de litere, care transmit diftongi, care includ aceste semi-vocale:

oi, oê (ou scurt + a), oin (ou scurt + э nazal) (moi – eu, poêle – cuptor, loin – departe)

uin (ou scurt + э nazal) (le juin – iunie)

il dupa o vocala la sfarsitul cuvantului, ille este citit ca ii (le travail – munca, la fille – fata)

Consoane (Consonnes)

In limba franceza exista 17 consoane:

b, bb – se citeste ca in romana b (beau – beautiful, l’abbé – abbat)

d, dd – se citeste ca d (danser – a dansa, l’addition – adaugare)

f, ff, ph – se citeste ca f (le café – cafenea, l’effort – efort, le téléphone – telefon)

g inainte de e, i, y – se citeste ca j (le genou – genunchi)

g, gg – se citeste ca g (grand – mare, agglomérer – a gramadi)

gg – inainte de e, i, y – se citeste ca gj (suggé rer – a sugera)

x – se citeste ca kc; dupa ex-, inex – inainte de consoana- ca gz (le texte – text, l’exemple- exemplu)

c, cc, ch, k – l’exemple c (le camarade – priten, accompagner – insotitor, chlore – clor, kilo – kilogram)

l, ll – se citeste mai moale decat in romana l (la lampe – lampa)

m, mm – se citeste ca m (le mai – mai, nommer – a numi)

n, nn – se citeste ca n (la neige – zapada, l’année – an)

gn – se citeste ca ni (la montagne – munte)

p, pp – se citeste ca p (la Patrie – Patrie, la nappe – fata de masa)

r, rr, rh – se citeste ca r (la route – drum, la guerre – razboi)

s, ss – este citit ca fiind rus cu (le soleil – soare, la classe – classa)

s – intre doua vocale se citeste ca z (poser – a pune)

ch – se citeste ca s (sofer) (chercher – a cauta)

j – se citeste ca j (le jour – zi)