Adjectivul este partea de vorbire care descrie un substantiv sau un pronume. In limba franceza adjectivul se pozitioneaza dupa substantivul pe care il defineste si se acorda in gen si numar cu acesta. Sau se ma poate spune si asa: adjectivele sunt consecvente in functie de sex si numar cu substantivul la sau pronumele la care se refera:
Le père reste seul. La mere reste seule.
Cette jeune fille. Ces jeunes filles.

Adjectivele de genul feminin

Adjectivele de genul feminin se formeaza de la forma masculina adaugand -e la sfarsit, iar pluralul se formeaza adaugand un -s.

Adjectivele cu forma masculina si -e la sfarsit, la feminin, nu se schimba nici ortografic, nici fonetic:
Il est jeune. Elle est jeune.
Ce texte est difficile. Cette dictée est difficile.

Adjectivele care se termina la genul masculin cu o vocala sau consoana pronuntata, la genul feminin, au -e mut, care schimba cuvantul doar ortografic:
Il reste seul. Elle reste seule.
Ce cahier est bleu. Cette fleur est bleue.

Adjectivele care se termina la forma masculina cu o consoana nepronuntata, la forma feminina, au un -e mut, care schimba cuvantul nu doar ortografic, ci si din punct de vedere fonetic: consoana nepronuntata devine pronuntata:
gris — grise; prêt — prête

Adjectivele care se termina la genul masculin in -eux, la genul feminin au – euse:
heureux — heureuse; sérieux — sérieuse

Adjectivele care se termina la genul masculinu in -et, la feminin au -ette:
cadet – cadet