Constructiile gramaticale de tipul -Place de la révolution

Astfel de constructii cum ar fi Biblioteca Centrala sau Piata Victoriei (adica numele Victoria), in franceza, corespund unei constructii necomplicate.
De exemplu: La Bibliothèque Centrale, la place Victoria.

Folosirea prepozitiei -de in fata unui nume propriu-zis va determina o schimbare de semnificatie, deoarece prepositia -de va exprima relatia de apartenenta:
La bibliothèque de Michel n’est pas tres riche. – Biblioteca lui Michelle nu este bogata.

Constructia gramaticala restrictiva -ne … que

Constructia –neque are acelasi inteles ca si adverbul –seulement. Particula negativa -ne, care intra in constructia –neque, este plasata in fata predicatului verbal, la care se aplica restrictia:

Il n’a terminé l’école secondaire que cette année. – El a absolvit liceul abia in acest an.
Il ne m’a posé qu’une question. – El mi-a pus doar o singura intrebare.

Expresii impersonale cu verbul -faire

Verbul faire formeaza un numar mare de expresii impersonale referitoare la fenomenele naturale:
Il fait chaud – fierbinte
Il fait froid – rece
Il fait humid – umed
Il fait clair – luminos
Il fait somber – intunecat
Il fait jour – luminos (folosit atunci cand se vorbeste despre lumina zilei)
Il fait du vent – vant
Il fait du soleil – soarele straluceste
Il fait beau (temps) – vreme buna
Il fait mauvais (temps) – vreme rea
Fata de 10 degrès au-dessus (au-dessous) de zero – 10 grade peste (mai jos) zero.

Propozitiile de tip -mi voilà

Adverbele –voici, voilà pot fi folosite cu pronumele personale de completare directa, formand propozitii fara verbe, cum ar fi: me voilà, te voilà, le voilà etc.
Me voilà prêt. – Iata eu sunt gata.
Vous voilà à Paris. – Iata sunteti la Paris.
Les voilà libres. – Iata ca ei sunt liberi